Uygulamalar

 • Muhafazası zor olan sütün dayanıklılık süresini artırmak ve naklini kolaylaştırmak için insanoğlu sütü, eskiden beri başta peynir ve yoğurt olmak üzere çeşitli ürünlere işlemiştir. Ülkemizde yaygın olarak üretilen klasik beyaz veya kültürlü peynir, emek yoğun bir üretim sürecine sahipken, son zamanlarda bireylerin damak tadının değişmesi ve beyaz peynire kıyasla ortalama %30 gibi daha düşük maliyet gibi sebepler ile süzme peynir tüketiminde artış gözlemlenmektedir. Süzme peynir, ultra filtrasyon (UF) tekniği daha hijyenik koşullarda üretilebilmekte, üretici firmalar için de daha düşük işçilik sayesinde daha düşük maliyete sahip olmaktadır.
   
  Süzme peynir tüketimindeki artış eğilimi ile birlikte, firmamız bu teknolojiyi yerli mühendislik ve bilgi birikimi ile işlenmiş süt ürünleri imal eden kuruluşların kullanımına sunmaktadır.
   
   
  Humankind has been processing milk to make cheese or yogurt so as to increase shelf life and make it transportable  for a long time. Especially in Turkey, cheese processing such as white cheese or cheddar type cheese is a hard labor work processing. As the trends in tastes has been altering, producing cheese by using UF memerane technology decreases the labor and operational costs up to 30 %. 
   
  Orbit Engineering is offering its know-how and experience in dairy by intergating UF filtration to the market with more competative solutions.
   

   

 • YUKARI