Ürünlerimiz

  • Özellikle son ürün tanklarında, atmosferik tankların temiz/steril havalanması için HEPA filtre ve UV lamba kombinasyonları ile steril hava girişini otomatik/yarı otomatik olarak sağlamaktadır. Ortam kaynaklı toz-böcek -mikroorganizmaların tank içine girişlerini kaba filtre-hepa filtre ve opsiyonel olarak UV bariyeri ile girişleri engellenmektedir.
     
    Especially in the final product tanks, the entrance of air is enabled through HEPA filter and UV lamb combination 
    by fully automated PLC control or semi automatic control. Air borne microorganisms, pests and dust entrance into the tank is inhibited by rough filter, HEPA filter combination and optionally by UV lamp installation on the unit. 
     

  • YUKARI