Ürünlerimiz

 • Süt ve süt ürünleri için gerekli olan pastörizasyon hattıdır. Pastörizatör sistemi temel ısıl işlem ünitesinin yanı sıra seperasyon, standardizasyon, deaerasyon, homojenizasyon, filtrasyon ve bakteriyofugasyon ünitelerini de operasyonun türüne göre içermektedir. Otomasyon seviyesi müşteri talepleri doğrultusunda şekillendirilebilmektedir.
   
  Süt Pastörizatörü
  Krema Pastörizatörü
  Peynir/ Yoğurt Sütü Isıtma Üniteleri
   
  A pasteurisation line intended for pasteurisation of dairy products. The pasteurisation line includes a basic pasteurisation module and may also include stand-alone modules for separation, standardisation, homogenisation, deaeration, filtration and bactofugation. Pasteuriser shall be equipped with different levels of automation systems.

  Milk Pasteurizer
  Cream Pasteurizer
  Cheese / Yogurt / Laban Milk Pasteurizer
   

 • YUKARI