Ürünlerimiz

 • Meyve suyu, nektar, düşük asitli (pH<4.6), izotonik  ve pulplu içecekler gibi ürünlerin pastörizasyonu amacıyla üretilen bir sistemdir. Pastörizatörler, tübüler yada plakalı ısı değiştiricili, aseptik dolum ya da sıcak dolum şeklinde, ürünün ve ambalajın gereğine göre seçeneklere sahiptirler. Ürünün içindeki çözülmüş halde bulunan oksijenin uzaklaştırılması için isteğe bağlı olarak deaeratör ilave edilebilir. Ayrıca pulplu ürünlerde kullanılabilen homojenizatör ürün kalitesini arttıran bir seçenek olacaktır. Sistem tam otomatik PLC kontrollü, yarı otomatik yada manuel sistem olarak dizayn edilebilmektedir.

  Juice Pasteuriser is primarily designed for pasteurisation of still drinks, fruit juice, fruit nectar or vegetable juices, i.e. all high acid products (pH< 4.6). Some beverages such as tea and coffee-drinks are low acid, can be processed as well. But, special precautions must be made when processing low acid products. The processing design of pasteurizer heat exchanger is done according to the final product, either multi tubular heat exchanger or plate heat exhanger with variations of wide gap type are well applied.
  Systems are designed vastly full automated with PLC control or be adapted to semi automatic control with PID controller. 
   
   
  Aseptik Meyve Suyu Pastörizatörü / Aseptic Juice Pasteurizer
  Aseptic dolum makinası ile üretim yapabileme becerisine sahip, genellikle <30C° dolum sıcaklığına uygun, ürün tipine bağlı olarak tübüler, plakalı, geniş aralıklı plakalı tipinde, yüksek verimli ısı rejenerasyonlu ve dolum makinası ile PLC üzerinden haberleşebilen tipte pastörizatörlerdir.
   
  The word “Aseptic” stands for an indication that the pasteuriser is working upstream of an aseptic filling machine. Pasteurizers are designed according to the filling technique of aseptic at <30C°. Processing through tubular, plate or wide gap type plate heat exchangers are applied according to the type of product. Pasteurizers are well adapted to aseptic fillers via PLC signal exchange and communication over wire/LAN/Profibus. High yield of thermal regeneration, lower steam consumption and minimum usage of chilled water are integrated in the pasteurizers as a compulsary feauture. 
   
   
   
   
   
  Sıcak Dolum Meyve Suyu Pastörizatörü / Hot Fill Juice Pasteurizer
  Sıcak olarak genellikle cam/pet tipi dolum yapabilen makineler ile çalışabilen, 85-95 C° sıcaklığında doluma uygun, rejenerasyon adaptasyonlu, son ürüne minimum zarar verecek şekilde dizayn ve kontrol ile dolum makinası ile PLC üzerinden haberleşebilen tipte pastörizatörlerdir. Ürün tipine göre tübüler, plakalı ya da geniş aralıklı plakalı tipte dizayn edilmektedir.
   
  Pasteurizers are designed according to the filling technique of hot between 85-95°. Processing through tubular, plate or wide gap type plate heat exchangers are applied according to the type of product. Pasteurizers are well adapted to aseptic filliers via PLC signal exchange and communication over wire/LAN/Profibus. Thermal regeneration could also be applied as for decreasing steam and shilled water consumptions for a certain percentage. Optional features are highly intergarted to protect  
   
   
   
   
   
  Buffer Tank Dolum Meyve Suyu/ Şurup Pastörizatörü
  Premix istasyonları öncesi yüksek brixli son ürün, koruyucu ilaveli meyve suyu/ izotonik içecekler...vs tipinde ürünler için, buffer tank ile ya da doğrudan dolum makinası ile çalışabilen, 15-25 C° dolum sıcaklıklarına uygun, yüksek ısı rejenerasyonlu, son ürüne minimum zarar verecek şekilde dizayn ve kontrol ile dolum makinası ile PLC üzerinden haberleşebilen tipte pastörizatörlerdir. Ürün tipine göre tübüler, plakalı ya da geniş aralıklı plakalı tipte dizayn edilmektedir
   
  Especially working as upstream of premix stations with high brix syrups or products containing preservatives such as juices, isotonic drinks or energy drinks at 15-25 C° filling. Processing through tubular, plate or wide gap type plate heat exchangers are applied according to the type of product. Pasteurizers are well adapted to fillers via PLC signal exchange and communication over wire/LAN/Profibus. High yield of thermal regeneration, lower steam consumption and minimum usage of chilled water are integrated in the pasteurizers as a compulsary feauture.  
   
   
   
   
   

   

 • YUKARI