Ürünlerimiz

  • Aseptik tank, sterilize olmuş ürünün dolum öncesi mikrobiyolojik ve diğer duyusal özellikler bakımından korunduğu bir ara depolama ünitesidir. Kullanıcıya operasyon esnekliği sağlayan aseptik depolama tankı, ürünün sterilizasyonu ve dolum arasında "buffer" tank özelliği göstermektedir. Makinaların arıza duruşlarında ürün kaybını önlemek, sterilizatörde ürün geri dönüşü ihtiyacını ortadan kaldırmak ve üretim planlama esnekliği gibi avantajlar sağlamaktadır. 
     
    This is a tank used for the intermediate storage of liquid foods under aseptic conditions in order to maintain production security conditions and product quality as well as contribute to total line flexibility. The aseptic storage tank  is used in many ways to simplify production and production planning, primarily by acting as a buffer to balance product supply and demand between aseptic processing and packaging.
     

  • YUKARI